CENTRUM JĘZYKOWE PROGRESS

CREATIVITY. JOY. PASSION.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i zapisywanie moich danych osobowych zgodnie z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu skontaktowania się ze mną. Podanie moich danych jest dobrowolne, i jednocześnie jest niezbędne do przetworzenia mojej prośby. Zostałem poinformowany, że zachowuję prawo dostępu, poprawienia lub zainicjowania usunięcia dostarczonych danych. Administratorem danych osobowych jest Karolina Sowa prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną jako MOBILNE CENTRUM JĘZYKOWE PROGRESS KAROLINA SOWA, NIP: 6252434988.